ยาน่ารู้

Treatment Approaches for Recurrent Ovarian Cancer

Written by Webmaster @ TGCSThai
30 สิงหาคม 2552 04:24:48

Treatment of Recurrent Platinum-Refractory Ovarian Cancer

Written by Webmaster @ TGCSThai
30 สิงหาคม 2552 04:20:14

Treatment of Recurrent Platinum-Refractory Ovarian Cancer  Andreas du BoisDept. Gynecology & Gynecologic Oncology...

อ่านต่อ...

Femara

Written by Webmaster @ TGCSThai
18 สิงหาคม 2552 17:46:50

ข้อมูลยา Femara ชื่อยา (Trade Name)    :   Femara 2.5 mg.                   &...

อ่านต่อ...

Zometa

Written by Webmaster @ TGCSThai
18 สิงหาคม 2552 17:02:08

ข้อมูลยา Zometa 1. ชื่อการค้า (Trade name) : Zometa2. ชื่อสามัญ (Generic name) : Zoledronic Acid3. ชื่อบริษัทผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิต : Novartis Pharma Ltd., Basle, Switzerland4. ชื่อตัวแทนจำหน่ายใ...

อ่านต่อ...

AREDIA

Written by Webmaster @ TGCSThai
18 สิงหาคม 2552 16:41:17

ข้อมูลยา AREDIA 1. ชื่อการค้า (Trade name) / ชื่อสามัญ (Generic name) : Aredia,Pamidronate2. ประเภทของยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ : ยาในบัญชียาหลัก ประเภท ง3. กลุ่มการออกฤทธิ์ (pharmacolodynamic)พามิโ...

อ่านต่อ...

Altretamine

Written by Webmaster @ TGCSThai
22 พฤษภาคม 2552 15:22:05

ข้อมูลยา Altretamine 1. ชื่อสามัญ (Generic Name) | Altretamine or Hexamethylmelamine2. ลักษณะของยา (Product Description) 2.1 จำพวกยา : Antineoplastic agent 2.2 ส่วนประกอบทางเคมี : Altretamine ...

อ่านต่อ...

Lastet injection

Written by Webmaster @ TGCSThai
22 พฤษภาคม 2552 14:59:24

ข้อมูลยา Lastet injection 1. ชื่อทางการค้า (Trade Name) | Lastet injection2. ชื่อสามัญ (Generic Name) | Etoposide 3. ชื่อบริษัทผู้ผลิต | Nippon Kayaku Co.,Ltd /Japan4. ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไท...

อ่านต่อ...

Bleocin

Written by Webmaster @ TGCSThai
22 พฤษภาคม 2552 14:23:09

ข้อมูลยา Bleocin 1. ชื่อทางการค้า (Trade Name) | Bleocin2. ชื่อสามัญ (Generic Name) | Bleomycin Hydrochloride for injection3. ชื่อบริษัทผู้ผลิต | Nippon Kayaku Co.,Ltd /Japan4. ผู้แทนจำหน่ายใ...

อ่านต่อ...

การพัฒนาระบบนำส่งยารักษาโรคมะเร็ง

Written by Webmaster @ TGCSThai
13 พฤษภาคม 2552 14:56:31

รศ  ดร  สมลักษณ์ คงเมือง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร การพัฒนาระบบยาในปัจจุบันมีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย และมีการพัฒนาการที่รวดเร็ว  โดยมากจะเน้นกับตัวยาที่มีการรักษาโรคที่สำคัญ ...

อ่านต่อ...


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners