ความรู้และวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป

10 คำถามเกี่ยวกับวัคซีนเอชพีวี (10 FAQs about HPV vaccine)

Written by -
02 มิถุนายน 2561 14:54:42

10 ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนเอชพีวีชนิด 9 สายพันธุ์

Written by -
02 มิถุนายน 2561 14:32:55

ผลกระทบและผลข้างเคียงหลังจากตัดปากมดลูกด้วยการทำ LEEP

Written by -
09 กุมภาพันธ์ 2561 14:53:53

การรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial Cancer)

Written by -
22 มกราคม 2561 09:49:31

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

Written by -
26 พฤศจิกายน 2560 13:36:14

หูดหงอนไก่ (condyloma acuminata)

Written by -
28 กันยายน 2560 03:45:33

The Use of Primary HPV Testing for Cervical Cancer Screening

Written by -
22 ธันวาคม 2558 13:25:56

วิดีโอ เรื่อง รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

Written by -
03 กันยายน 2557 11:06:28

Current Guidelines for Cervical Cancer Screening

Written by -
05 มิถุนายน 2557 13:40:34
Showing Records 1 - 9 of 57
start  previous
    of 7   
next  end
Showing Records 1 - 9 of 57

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest