ประวัติสมาคม

ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2553-2554

Written by Webmaster @ TGCSThai
27 มีนาคม 2555 14:37:00

สรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖ โดยการแปลงสภาพมาจากชมรมมะเร็งนรีเวชไทย (...

อ่านต่อ...

ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2551-2552

Written by Webmaster @ TGCSThai
17 มีนาคม 2553 20:21:01

สรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒   สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๙ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่ดูแลรักษามะเร็ง...

อ่านต่อ...

ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2549-2550

Written by Webmaster @ TGCSThai
17 มีนาคม 2553 13:22:38

ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2549-2550(แพทย์หญิงพรสม หุตะเจริญ) ผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 สมาคมฯ ได้มีการประชุมหลายครั้งเพื่อทำงานร่วมกับหน่วยราชการ และองค์กรต่าง ๆ มีความมุ่งหมา...

อ่านต่อ...

ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2547-2548

Written by นรินทร์พัชร อัศวบุญมี
17 มีนาคม 2553 13:19:21

ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2547-2548(แพทย์หญิงพรสม หุตะเจริญ) ผลการดำเนินงานในรอบปี 2546ชมรมได้มีการเปลี่ยนระเบียบจากชมรมเป็นสมาคม ได้มีการประชุมหลายครั้ง เพื่อปรับปรุงการทำงานขอ...

อ่านต่อ...

ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2545-2546

Written by นรินทร์พัชร อัศวบุญมี
17 มีนาคม 2553 13:16:10

ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2545-2546(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นคร  ศิริทรัพย์) สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยถือกำเนิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 โดยการแปลงสภาพมาจากชมรมมะเร็งนรีเวชไทย ...

อ่านต่อ...

ประวัติของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

Written by นรินทร์พัชร อัศวบุญมี
12 สิงหาคม 2551 10:00:00

ประวัติของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย (THAI GYNECOLOGIC ONCOLOGY SOCIETY)        ชมรมมะเร็งนรีเวชไทยก่อตัวครั้งแรกที่เชียงใหม่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2539 ได้แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ค...

อ่านต่อ...


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners