คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2559-2560

Written by Webmaster @ TGCSThai
08 กุมภาพันธ์ 2559 13:03:51

ที่ปรึกษา                         ศ.คลินิก นพ.สัมฤทธิ์ เสนาแพทย์  &nbs...

อ่านต่อ...

คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2557-2558

Written by Webmaster @ TGCSThai
23 กันยายน 2557 15:24:15

ที่ปรึกษา                           ศ.คลินิก นพ.สัมฤทธิ์ เสนาแพทย์ ...

อ่านต่อ...

คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2555-2556

Written by คุณหมอทรงพล
28 พฤษภาคม 2555 15:16:17

ที่ปรึกษา ศ.คลินิก นพ.สัมฤทธิ์ เสนาแพทย์ รศ.นพ.นคร ศิริทรัพย์ พญ.พรสม หุตะเจริญ นพ.เทวินทร์ โกสิยตระกูล ผศ.นพ.วิรัช เจริญเอี่ยม ร.ศ.นพ.วสันต์ ลีนะสมิต ...

อ่านต่อ...

คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2553-2554

Written by นรินทร์พัชร อัศวบุญมี
18 มีนาคม 2553 16:28:37

คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย พ.ศ. 2553-2554 ที่ปรึกษา ศ.คลินิก นพ.สัมฤทธิ์ เสนาแพทย์   รศ.นพ.นคร ศิริทรัพย์   พญ.พรสม หุตะเจริญ   นพ.เทวินทร์ โกสิยะตระกูล &nb...

อ่านต่อ...

คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2551-2552

Written by นรินทร์พัชร อัศวบุญมี
14 มีนาคม 2553 14:30:26

คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ. 2551-2552 ที่ปรึกษา ศ.คลินิก น.พ.สัมฤทธิ์ เสนาแพทย์   รศ.น.พ.นคร ศิริทรัพย์   พ.ญ.พรสม หุตะเจริญ   ผศ.น.พ.วิรัช เจริญเอ...

อ่านต่อ...

คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2549-2550

Written by นรินทร์พัชร อัศวบุญมี
14 มีนาคม 2553 14:29:54

คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย พ.ศ. 2549-2550 ที่ปรึกษา นพ. สัมฤทธิ์ เสนาแพทย์   นพ. นคร ศิริทรัพย์   นพ. ชัยยศ ธีรผกาวงศ์   นพ. จตุพล ศรีสมบูรณ์   พญ. สฤก...

อ่านต่อ...

คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2547-2548

Written by นรินทร์พัชร อัศวบุญมี
14 มีนาคม 2553 14:25:06

คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย พ.ศ. 2547-2548 ที่ปรึกษา นพ. สัมฤทธิ์ เสนาแพทย์   นพ. นคร ศิริทรัพย์   นพ. ชัยยศ ธีรผกาวงศ์   นพ. จตุพล ศรีสมบูรณ์   พญ. สฤก...

อ่านต่อ...

คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2545-2546

Written by นรินทร์พัชร อัศวบุญมี
14 มีนาคม 2553 14:21:25

คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย พ.ศ. 2545-2546 นายกสมาคม รศ.นพ. นคร ศิริทรัพย์ อุปนายกคนที่ 1 พญ. พรสม หุตะเจริญ อุปนายกคนที่ 2 นพ. สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ เลขานุการ น.อ.นพ. วีระ...

อ่านต่อ...


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners