ความรู้และวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป

ประโยชน์ทางคลินิกของ HPV Testing ในเวชปฏิบัติทางนรีเวชในปัจจุบัน

Written by admin
Wednesday, 19 June 2019

ในปัจจุบันการตรวจหาเชื้อ HPV ที่ปากมดลูกซึ่งเรียกโดยรวมว่า HPV testing มีบท บาทสำคัญอย่างมากในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยบทบาทท่ีนำมาใช้ในเวชปฏิบัติ ทางนรีเวชมี 3 ประการหลัก

อ่านต่อ...

แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งรังไข่

Written by admin
Tuesday, 04 June 2019

มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นลําดับเป็นที่สองของมะเร็งทางนรีเวช (รองจากมะเร็งปากมดลูก)ในปัจจุบนัมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ทำให้เกิดนวตักรรม ทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ...

การประชุมโรคมะเร็งสหสาขา TCC Meeting 2019 (Thai Collaborative Cancer)

Written by admin
Tuesday, 20 August 2019

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เฮอริเทจ พัทยา จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ...

GLOBE-ATHON 2019 เดิน-วิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” ครั้งที่ 5

Written by admin
Tuesday, 17 July 2018

ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ สะพานพระราม 8

อ่านต่อ...

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 133

Written by admin
Monday, 02 September 2019

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 133 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยสูติฯ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กทม.

อ่านต่อ...

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 132

Written by admin
Thursday, 24 January 2019

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 132 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กทม.

อ่านต่อ...

Interinstitue Conference

Interinstitute conference ครั้งที่ 132 จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

Written by admin
Monday, 08 July 2019

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 132 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กทม.

อ่านต่อ...

Interinstitute conference ครั้งที่ 132 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Written by admin
Monday, 08 July 2019

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 132 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กทม.

อ่านต่อ...

Interinstitute conference ครั้งที่ 111 จากกลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

Written by TGCSThai Webmaster
Tuesday, 05 January 2016

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 111 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กทม.

อ่านต่อ...

Interinstitute conference ครั้งที่ 111 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Written by TGCSThai Webmaster
Tuesday, 05 January 2016

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 111 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กทม.

อ่านต่อ...

Colposcopic case study

advanced course 2017

Written by TGCSThai Webmaster
Friday, 25 August 2017

“Technology & Science of Cervical Cancer Prevention” May 18-19, 2017, Asia Hotel, Bangkok

อ่านต่อ...

TESGO

APAGE with 2nd TESGO Annual Meeting 2019

Written by admin
Wednesday, 24 April 2019
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche