ความรู้และวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป

ผลกระทบและผลข้างเคียงหลังจากตัดปากมดลูกด้วยการทำ LEEP

Written by พญ.ปานวาด รัตนศรีทอง
Friday, 09 February 2018

การทำ LEEP หรือที่มีชื่อเรียกเต็มๆว่า Loop electrosurgical excision procedure คือการใช้ห่วงลวดไฟฟ้าตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกออกเป็นรูปกรวยในคนที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่ามีรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูก

อ่านต่อ...

การรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial Cancer)

Written by apple
Monday, 22 January 2018

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก หรือมะเร็งมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 3 ของมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีไทยโดยพบประมาณ 3 คน/แสนราย/ปี ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อมริกา หรือยุโรป พบบ่อยเป็นอันดับ 1 ประเทศไทยในฐานะประเทศกำลังพัฒนา

อ่านต่อ...

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมเซ็นสัญญาทำบันทึกข้อตกลง MOU เป็นเจ้าภาพงานประชุม ASGO

Written by apple
Monday, 25 December 2017

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมเซ็นสัญญาทำบันทึกข้อตกลง MOU เป็นเจ้าภาพงานประชุม ASGO

อ่านต่อ...

การประชุมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Written by apple
Monday, 25 December 2017

แพทย์ประจำบ้านอนุสาขามะเร็งนรีเวช ชั้นปีที่ 2 เดินทางไปประชุมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ...

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 123

Written by admin
Tuesday, 26 December 2017

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 123 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยสูติฯ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กทม.

อ่านต่อ...

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 122

Written by admin
Wednesday, 01 November 2017

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 122 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

อ่านต่อ...

Interinstitue Conference

Interinstitute conference ครั้งที่ 111 จากกลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

Written by admin
Tuesday, 05 January 2016

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 111 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กทม.

อ่านต่อ...

Interinstitute conference ครั้งที่ 111 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Written by admin
Tuesday, 05 January 2016

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 111 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กทม.

อ่านต่อ...

Interinstitute conference ครั้งที่ 110 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by admin
Monday, 09 November 2015

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 110 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยสูติฯ ชั้น 8 อ.เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กทม.

อ่านต่อ...

Interinstitute conference ครั้งที่ 110 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Written by admin
Monday, 09 November 2015

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 110 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยสูติฯ ชั้น 8 อ.เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กทม.

อ่านต่อ...

Colposcopic case study

advanced course 2017

Written by admin
Friday, 25 August 2017

“Technology & Science of Cervical Cancer Prevention” May 18-19, 2017, Asia Hotel, Bangkok

อ่านต่อ...

TESGO

1st TESGO Annual Meeting 2018

Written by admin
Wednesday, 29 November 2017

“Evidence-Based Approach and Update on Minimal Invasive Surgery (MIS) for Gynecologic Oncology” 7-8 March 2018 Phramongkutklao Hospital, Bangkok, Thailand

อ่านต่อ...

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche