ความรู้และวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

Written by ผศ.นพ. รักชาย บุหงาชาติ
Sunday, 26 November 2017

ขึ้นชื่อว่า มะเร็ง ดูเป็นโรคที่น่ากลัว แต่ไม่ไกลตัวนะครับ คุณผู้หญิงทุกคนถ้าใส่ใจดูแลตัวเองบ้าง เราก็จะปลอดภัยจากโรคนี้

อ่านต่อ...

หูดหงอนไก่ (condyloma acuminata)

Written by นาวาอากาศโททรงพล สนธิชัย
Thursday, 28 September 2017

หูดหงอนไก่ เป็นโรคติดต่อสัมพันธ์ ประเภทหนึ่ง ซึ่งปัจจุบัน พบบ่อยมาก ในเวชปฏิบัติ ซึ่งสามารถพบได้ทั้งชายเเละหญิง หูดหงอนไก่นั้น เป็นเเล้ว ไม่ก่อเกิด ให้ เสียชีวิตเเละไม่สามารถกลายเป็นมะเร็งได้ครับ เเต่บุคคลที่เป็นจะเกิดความรำคาญเเละเสียภาพลักษณ์มาก

อ่านต่อ...

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมเซ็นสัญญาทำบันทึกข้อตกลง MOU เป็นเจ้าภาพงานประชุม ASGO

Written by apple
Monday, 25 December 2017

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมเซ็นสัญญาทำบันทึกข้อตกลง MOU เป็นเจ้าภาพงานประชุม ASGO

อ่านต่อ...

การประชุมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Written by apple
Monday, 25 December 2017

แพทย์ประจำบ้านอนุสาขามะเร็งนรีเวช ชั้นปีที่ 2 เดินทางไปประชุมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ...

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 123

Written by admin
Tuesday, 26 December 2017

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 123 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยสูติฯ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กทม.

อ่านต่อ...

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 122

Written by admin
Wednesday, 01 November 2017

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 122 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

อ่านต่อ...

Interinstitue Conference

Interinstitute conference ครั้งที่ 111 จากกลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

Written by admin
Tuesday, 05 January 2016

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 111 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กทม.

อ่านต่อ...

Interinstitute conference ครั้งที่ 111 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Written by admin
Tuesday, 05 January 2016

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 111 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กทม.

อ่านต่อ...

Interinstitute conference ครั้งที่ 110 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by admin
Monday, 09 November 2015

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 110 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยสูติฯ ชั้น 8 อ.เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กทม.

อ่านต่อ...

Interinstitute conference ครั้งที่ 110 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Written by admin
Monday, 09 November 2015

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 110 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยสูติฯ ชั้น 8 อ.เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กทม.

อ่านต่อ...

Colposcopic case study

advanced course 2017

Written by admin
Friday, 25 August 2017

“Technology & Science of Cervical Cancer Prevention” May 18-19, 2017, Asia Hotel, Bangkok

อ่านต่อ...

TESGO

1st TESGO Annual Meeting 2018

Written by admin
Wednesday, 29 November 2017

“Evidence-Based Approach and Update on Minimal Invasive Surgery (MIS) for Gynecologic Oncology” 7-8 March 2018 Phramongkutklao Hospital, Bangkok, Thailand

อ่านต่อ...

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche